Curriculum Vitae

Wietze Jongsma

Persoonlijke gegevens

Naam Wietze Jongsma
Adres Boskamp 11
Woonplaats 8431 PS Oosterwolde
Telefoon/Mobiel  0516-520219/ 06-22900111
E-mail
Website www.jongsmasolutions.com
Geboortedatum en -plaats 14 februari 1960 te Nijega (Smallingerland)
Burgerlijke staat Gehuwd, drie kinderen
Nationaliteit Nederlander

 

Profiel

Het doel van mijn in 2004 gestarte bedrijf Jongsma Engineering Solutions, is door een optimale klantfocus slagvaardig en efficiënt het gewenste resultaat te bereiken.

Door mijn jarenlange ervaring op het gebied van techniek, management en commercie ben ik als generalist in staat om de juiste innovatieve engineeringoplossing te vinden voor de meest optimale inrichting van de productieprocessen (met als specialiteit de zuivelindustrie). Van groot belang hierin is het zorgvuldig opgebouwde ruime netwerk met relaties (vooral op beslissingsniveau), waardoor ik in staat ben effectief en met korte lijnen uiteenlopende klantwensen te realiseren. Tevens heb ik veel kennis opgedaan tijdens het bezoeken van diverse zuivelbedrijven in binnen- en buitenland (meest prominente zuivellanden ter wereld).

Jongsma vult in feite “het gat“ tussen de techneut en de commerciële man in, door in nauw contact met zijn opdrachtgevers  hierin zijn toegevoegde waarde te bieden.

In de afgelopen tijd zijn diverse projecten succesvol afgerond met o.a. Friesland Campina, Cono, DOC en Abbott)

Werkervaring

2004-heden   Directeur/Eigenaar Jongsma Engineering Solutions BV (www.jongsmasolutions.com)

Momenteel word ik ingehuurd door diverse organisaties (Alpma, Clafis, JB Besturingstechniek, Breman en Novochem). Binnen deze organisaties vervul ik een rol als consultant/ business development manager met de focus op het engineeren van optimale productieprocessen. Ik vervul voor deze organisaties een adviesrol voor diverse specifieke opdrachten in binnen- en buitenland.

Ik speel een cruciale rol in het gehele traject van consultancy naar de eindoplossing en doe dit in zeer nauwe samenwerking met de genoemde partners. Gerealiseerde projecten variëren van grootschalige automatiseringsprocessen binnen de zuivelindustrie alsmede een duidelijke rol te hebben in de blauwdruk van toekomstige gerenoveerde bedrijven alsmede “greenfield” nieuwbouwoperaties en masterplanstudies.

Hierbij is één van de specialisaties de Plant Design van de verschillende zuivelbedrijven waarbij de Basic en Detailed Engineering van het gehele productieproces gedetailleerd worden opgezet. Daarnaast heb ik als consultant een aantal Zuiveltrainingen verzorgd waarin alle producten en technologieën op hoofdlijnen aan de orde zijn geweest.

2003-2004      Sales Manager Hydrogas and Chemicals Benelux; Vlaardingen

Als salesmanager verzorgde ik, aansluitend op de gerealiseerde verkoop, het projectmanagement bij een 4-tal projecten op nieuwe markten voor Hydrogas (nu Yara), als onderdeel van Norsk Hydro (Oslo). Tevens droeg ik de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een totaal service provider pakket voor Campina. Dit pakket bestaat uit het concernbreed leveren van basischemie (natronloog en salpeterzuur), opslagtanks, telemetrie en dosering.

2001-2003      Business Manager Dairy Products Supply; Emmen

In mijn rol als Business Manager heb ik het complete Creamerassortiment in Azië vermarkt en een dealernetwerk opgezet. Ik heb hierbij veel gereisd naar alle belangrijke afzetgebieden in Azië (China, Taiwan, Vietnam, Singapore, Maleisië).

1996-2001      Key Account Manager DiverseyLever (Unilever); Maarssen

In deze periode heb ik een optimaal reinigingssysteem gerealiseerd binnen diverse Friesland Campina bedrijven. Bij deze A-locaties van Friesland Campina (> 65 miljoen kg kaas per jaar) is dit volledig

geïmplementeerd. Onderwerpen zijn hierbij CIP Monitoring, ontvangst en bulkopslag chemicaliën (telemetrie), dosering chemicaliën, uitwendige reinigingssystemen, enzymatische reiniging UF installatie (6000 m2). Tevens was ik verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Sole Supplier Ship. Sole Supplier Ship bestaat uit het inventariseren van de totale behoefte aan reinigingstechnieken en -producten bij 1 leverancier voor een vaste prijs per jaar, per contractperiode van drie jaar en gestaffeld op basis van productievolume.

Voorafgaand aan de invoering heb ik een zorgvuldig opgebouwde locatieanalyse uitgevoerd. Resultaat is verdieping van de werkelijke probleemstelling en lagere integrale kosten. In deze rol heb ik ook internationale ervaring opgedaan doordat ik voor locatieanalyses naar Friesland Foremost Thailand en Friesland Foremost Bangkok ben afgereisd.

1992-1996      Rayon Manager Zuid-Nederland Lever Otares (Unilever); Maarssen

Verantwoordelijk voor de optimalisatie van het reinigingsprogramma, indamper I 25 bij DMV Campina te Veghel, met als resultaat een jaarlijkse besparing van > 100.000 euro op reinigingskosten en  forse verhoging van de productiviteit van de installatie. Kritische analyse software reinigingsprogramma’s in diverse zuivel- en ijsproductiebedrijven.

1987-1992      Assistent-Directeur Zuid-Oost Hoek; Oosterwolde

Verantwoordelijk voor alle productieafdelingen (Kaasmakerij, Botermakerij, Poedermakerij, UF afdeling en voorbewerking).

Opstarten UF installatie (600m2 voor  UF kaas, WPC(35-60) en ondermelkconcentraat.

In de poedermakerij Permeaat vanaf UF installatie succesvol verwerkt op Stork droger.

Ontwerp Engineering en ingebruikname van een compleet nieuw kaaspakhuis en pekelkelder (Investering 7 miljoen euro). Introductie SBA (stellingbelastingsysteem) voor compleet assortiment kaassoorten.

1985-1987      Productiechef DMV Campina; Veghel, Filtermatdrogers en Traditionele drogers

Optimalisatie productiviteit van de DEC filtermatdrogers, E 35 en E 36 binnen DMV Campina Veghel als productiechef van de Sprayafdeling. Daarnaast leiding geven over de gehele Spray afdeling.
Schrijver van Cursus Filtermattechnologie.

Opleidingen

1992- 2000                           Diverse Managementcursussen binnen Unilever (o.a. Zelfmanagement en Timemanagement.)

1989- 1992                           Bedrijfskunde (Diploma behaald)

1986- 1987                           Logistiek Management (Diploma behaald)

1977- 1883                           Hogere School voor Levensmiddelentechnologie; Bolsward (Diploma behaald)
Afgestudeerd met specialisatie Zuiveltechnologie

1972- 1977                           Havo (Diploma behaald)

Nevenactiviteiten

2014- heden                         Initiatiefnemer Denken Delen Durven Doen

2014- heden                         Lid Dorstige Koopman (zie
http://www.blesbros.nl/)

2013- heden                         Lid Thialf Business Club

2013                                    Initiatiefnemer Ondernemen met Lef

2009- 2012                          Initiatiefnemer Bezield Ondernemen 4 edities

2008- heden                         Lid VNO-NCW Noordgang DDO (Werkgeversorganisatie)

2006- heden                         Lid Friese Exportclub Leeuwarden

2006- heden                         Lid CCO (Commerciële Club Ooststellingwerf

2004- 2014                          Bestuurslid DCCF (De Commerciële Club Friesland)

2004- 2013                          Lid OSSH (Ondernemerssociëteit Sportclub Heerenveen)

2008- 2010                          Manager Shani Davis, topschaatser

Sporten                                Wielrennen en schaatsen

Overig

Ruim aantal passende referenties op verzoek aanwezig

 

 

Inschrijven Nieuwbrief