DDDD in column Sjoerd Galema, Fries Journaal

DDDD in column Sjoerd Galema, Fries Journaal
15 januari 2022 JES

In tijden van Corona is het belangrijk netwerken te onderhouden om in contact te blijven met elkaar. Sjoerd Galema besteedt in zijn column in het Fries Journaal aandacht aan deze netwerken. Hierin wordt ook het DDDD event uitgebreid belicht. Lees hier de volledige column:

Netwerken

Na de zoveelste lockdown lijkt het mij leuk en waardevol om in deze column een boompje op te zetten over de waarde van zakelijke netwerken. In 2013 kregen Fryslân en haar Haadstêd bij de verkiezing van The European Cultural Capital of the Year een groot compliment van Europa; Het fenomeen van de zichzelf organiserende samenleving, ook wel “mienskipssin” was in onze rurale plattelandsomgeving nog springlevend. Het vormde de basis onder een geweldig cultureel jaar 2018, waarin Fryslân haar deuren opende voor bezoekers van buiten, en daarmee zelfs haar eigen inwoners wist te verrassen.

De mienskipssin vanuit een zakelijke insteek, is een rijke omgeving. Lokale ondernemersverenigingen zijn er in elk dorp of stad te vinden. Ook op regio niveau kun je te kust en te keur lid zijn van businessclubs en serviceclubs zoals Lions en Rotary. Regionaal is er een keur van clubs op zoals WTC, FZ, Friese Zaken en JCI, Junior Kamer Friesland. Er zijn ook clubs die zich in de sfeer van belangenbehartiging op landelijke schaal weten te organiseren zoals Koninklijke Horeca Nederland, LTO en VNO-NCW. Deze laatste is onomstreden de meest invloedrijke lobbyclub van ons land, tot voor kort mocht ik er als voorzitter Fryslân middenin zitten. Om het leven daarnaast wat luchtig te houden ben ik bijvoorbeeld ook lid van een ondernemende Kookclub, en dat smaakt in alle opzichten prima.

Afgelopen zomer mocht ik een mooie rol vervullen bij een netwerkevent voor de zuivelindustrie. Nu de regionale zuivelbedrijven zijn opgegaan in, of zijn overgenomen door bedrijven als FrieslandCampina en Aware, met hun bestuurszetel buiten Fryslân, groeide de behoefte om elkaar in onze regio te blijven ontmoeten. Als vertegenwoordiger van een aantal toeleveranciers voor de zuivelindustrie weet JES, Jongsma Engineering Solutions, sis mar Wietze, de sector jaarlijks te mobiliseren. Met en voor een achttal sponsoren wordt elk jaar het 4xD, Denken Durven Delen Doen Netwerkevent door hem georganiseerd, met een hoogstaande spreker, een sloepentocht en een optreden van Elske de Wall. Elk jaar een prachtige dag in een aanstekelijke en informele setting. Genodigden uit omringende landen als Duitsland en Frankrijk, en dairy entrepreneurs uit het land “rikje meiïnoar in ieltsje” en worden ambassadeurs voor al het moois wat Fryslân heeft te bieden.

Onlangs vertelde een ondernemer mij, dat hij door een waardevolle dialoog met andere leden van zijn netwerkclub, zichzelf opnieuw had uitgevonden. Een andere ondernemer wist dat je in het leven zelf de slingers moet ophangen. Als dit Fries Journaal bij u op de mat valt is er een nieuw kabinet, en begint het voorjaar te lonken. Met deze column nodig ik u als lezer uit, en moedig ik u aan, om u niet te laten ontmoedigen door de lockdown depressies. Zoek de ontmoeting, inspiratie en verdieping bij een branchevereniging of bij wellicht een nieuwe of extra netwerkclub. En heeft u nog meer energie en inspiratie om in een grotere behoefte te voorzien, dan liggen de formats voor prachtige netwerkevents voor het oprapen. Ik wens u alle goeds voor 2022.

Sjoerd Galema

Inschrijven Nieuwbrief