Extra aandacht voor JES in Zuivelzicht

Extra aandacht voor JES in Zuivelzicht
12 december 2019 JES

Het zuivelvakblad van Nederland, Zuivelzicht, besteedde in de november’19 editie aandacht aan JES. Met als doel om in één oogopslag een duidelijk overzicht te bieden wie de zakenpartners van ons zijn en waar zij zich bevinden. Klik hier voor onze kaart.

JES verschijnt ook in de december ’19 editie van Zuivelzicht, met daarin een waardevol artikel over de door ALPMA geleverde membraaminstallatie aan FrieslandCampina, te Gerkesklooster. Na verschijning van het blad wordt het artikel ook op onze website gepubliceerd.

Inschrijven Nieuwbrief