Interview met Wietze Jongsma in Fryslân Culinair

Interview met Wietze Jongsma in Fryslân Culinair
10 november 2018 JES

In het Fries Journaal is het Fryslân Culinair Journaal als binnenkatern opgenomen. Hierin wordt Wietze Jongsma uitgebreid geïnterviewd in de rubriek Kostwinning.

De loopbaan van Wietze wordt in het stuk belicht en de recente activiteiten. Uiteraard wordt ook de link gelegd naar het culinaire aspect.


Klik hier voor het interview in Kostwinning.

Inschrijven Nieuwbrief