Leeuwarder Courant over Wietze Jongsma: Haarlemmerolie in de zuivel

Leeuwarder Courant over Wietze Jongsma: Haarlemmerolie in de zuivel
5 oktober 2018 JES

Op 3 oktober 2018 publiceerde de Leeuwarder Courant (DIRK VAN DE MEULEN) een interview met Wietze Jongsma;

Wietze Jongsma (58) uit Oosterwolde heeft zich ontpopt tot een verdienstelijk bedrijvenverbinder in de Nederlandse zuivel. ,,Wie durft te delen, kan ook vermenigvuldigen.” Hij groeide op in de wereld van de slachtkoeien en het abattoir en werkte ieder vrij uur mee in het ouderlijke vleesbedrijf D. Feenstra en zonen in Drachten. Toch kreeg Wietze Jongsma het ouderlijke advies om het familiebedrijf niet over te nemen. Dus koos hij na zijn studie aan de hogere school voor de levensmiddelentechnologie in Bolsward (de suvelskoalle), voor een baan in vaste dienst. Hij ging aan de slag als productiechef bij het toenmalige Campina in Veghel, waar onder meer grondstoffen werden gemaakt voor kalvermelk.

Daarna trok weer het heitelân en werd hij assistent-directeur van de De Zuid-Oost-Hoek. Na een directie-wissel bij deze vrije zuivelcoöperatie achtte Jongsma het verstandiger om zijn heil elders te zoeken. Hij ging werken voor Unilever en moest industriële reinigingssystemen aan de man brengen in Noordoost-Nederland. Daarna volgde nog een betrekking bij HydroGas Chemicals en toen had had Jongsma het wel gehad met de traagheid en stroperigheid van het grootbedrijf.

In 2004 koos hij voor het zelfstandig ondernemerschap. Er was bij hem een innerlijke behoefte gegroeid om vrij te zijn, om eigen baas te worden. Hij voorzag een marktbehoefte voor zijn capaciteiten. ,,Want de measte kommersjele minsken binne net technysk en de measte technyske minsken binne net kommersjeel. Wylst ik my just senang fiel der tusken yn.”

Met Jongsma Engineering Solutions houdt hij zich sindsdien bezig met het leggen van verbindingen tussen bedrijven. Hij doet dat als agent, partner of acquisiteur voor zes familiebedrijven waaronder Clafis Ingenieus in Heerenveen en JB Besturingstechniek in Oosterwolde. Zijn grootste partner is tegenwoordig het Beierse Alpma dat kaasproductie- en membraaninstallaties produceert en installeert. Via Jongsma wist dit bedrijf een voet tussen de deur te krijgen van de Nederlandse zuivel. Zo mochten de Zuid-Duitsers bij de kaasfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster de grootste omgekeerde osmose-installatie van Europa installeren. Met zo’n installatie wordt wei ontdaan van water. Daarna volgden nog grote projecten bij Royal A-ware en Rouveen. Voor Clafis regelde hij relaties bij FrieslandCampina en Royal A-ware.

Als het contract rond is, zorgt Jongsma nadien voor het relatiemanagement. ,,Ik bin in soart Haarlemmeroalje yn it wurkproses. Regelmjittich is der kontakt oft alles noch nei winsk ferrint. Wichtich wurk. At blommen gjin wetter krije, geane se dea.”

Net als veel van zijn collega’s heeft Jongsma zich verbonden aan meerdere commerciële netwerken. Maar hij heeft daarnaast zijn eigen netwerkplatform Denken Durven Delen Doen. Al vijf jaar organiseert hij jaarlijks een bijeenkomst waar relaties elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en kennis uitwisselen. Die sessies hebben steevast als motto: durf te delen. ,,Want wie durft te delen, kan op termijn vermenigvuldigen”, zegt Jongsma.

Van een overgang naar het zelfstandig ondernemerschap heeft hij nooit een tel spijt gehad ,,Rykdom is foar my net euro’s mar frijheid.”

Klik hier voor het artikel

 

 

 

 

 

FOTO RENS HOOYENGA

 

Inschrijven Nieuwbrief